Kassaskåp

Kassaskåp för hemmet

 


-

Tester/Klassificering av kassaskåp

I behovsguiden har vi kortfattat och förenklat redogjort för hur det går till att brandklassa respektive inbrottsklassa skåp. Viktigt är att poängtera att dessa tester utförs av oberoende testinstitut och sker enligt givna normer.

Brandklassningen

av skåpen som Du hittar här på SafeClub.se har skett enligt en nordisk standard som heter NT Fire 017. Det är den idag mest vedertagna standarden avseende brandklassning och accepteras över hela linjen, från stat och kommun till stora och små företag med ett seriöst säkerhetstänkande.

Vitsen med en oberoende brandklassning är att Du som kund får en produkt som garanterar skyddet och inte bjuder på några obehagliga överraskningar.

På marknaden förekommer sedan en del andra klassningsnormer men vi har som sagt valt den absolut mest erkända och vanliga på våra dokumentskåp. Sverigeskåpet är klassat i 60P (60 minuter) och Sverigeskåpet L och Sverigeskåpet XL i 120P (120 minuter).

Inbrottsklassning

av skåp sker även det enligt olika normer. Den nästan allenarådande normen för inbrottsklassning av värdeskåp heter EN 1143-1, en Europanorm som är densamma på ett testinstitut i Tyskland som i England eller Frankrike, även dessa institut är fristående från tillverkarna.

Skåpet får en "Grade" och nivån ger företagare möjlighet att försäkra kontanter och andra värden. Ju högre "Grade" desto högre försäkringsbelopp. Försäkringskopplingen gäller dock endast den som har en företagsförsäkring men för privatpersonen erbjuds något som kanske är viktigare, nämligen skydd och trygghet. No 1, det värdeskåp Du hittar hos oss, är klassat i Grade 1, en nivå som gott och väl räcker för att skydda värden på hemmaplan. En ordinär inbrottstjuv tar sig inte in i detta skåp.

No 1 är dessutom brandklassat enligt NT Fire 017 i 60P (60 minuter).

För vapenförvaring krävs skåp som är inbrottsklassade enligt SS 3492. Vill man även ha ett brandskydd väljer man klassningen SS 3493 i stället. Viss typ av vapenförvaring, det kan vara vapensamlare, skyddeföreningar eller vapenhandlare utan valv, behöver högre inbrottsklass nämligen minst GRADE 3 enligt EN 1143-1. Skåpet skall dessutom vara försett med ett godkänt lås.

Gemensamt för alla typer av skåp är att det sitter en klassningsskylt på dörrens insida där det framgår vilken klassning som gäller, brand och/eller inbrott.

kundtjänst 08-7552280
kundmail info@safeclub.se