Kassaskåp

Kassaskåp för hem

 


-

Hej och välkommen till SafeClub.se

Jag heter Roger Åström och har tillsammans med ett par medarbetare försökt skapa en hemsida för Dig som söker ett kassaskåp till hemmet eller för den delen också till kontoret.

Själv har jag lång erfarenhet av produktgruppen kassaskåp, närmare bestämt 20 år, och med den som grund så har vi valt ut några kassaskåp som jag vet passar väl in för ändamålet. Vi har velat göra det enkelt för Dig att välja och de produkter Du hittar på SafeClub.se täcker väl in de olika behov som kan finnas. Här finns kassaskåp som ger brandskydd och eller inbrottsskydd.
Roger Åström

Min erfarenhet är att det viktigaste för många är att ha ett bra brandskydd och det får man ju i fyra av våra åtta alternativ på kassaskåp. Jag har sett totalbränder där den drabbade egentligen sörjer endast en sak, nämligen alla fotografier som brann upp. Allt annat kan ersättas men inte dom. Medkänslan gör att man förstår hur ont det gör. Vidare har jag närvarat vid ett tillfälle efter en totalbrand där den drabbade hade ett brandklassat skåp. Allt var bara en svart bråte efter branden och det var med viss spänning som vi väntade på att en låssmed skulle öppna det svarta kassaskåpet. Speciellt jag som hade sålt kassaskåpet var hyfsat spänd. Nåväl, låssmeden fick upp pjäsen och det var en fantastisk och märklig syn att se hela kassaskåpets innehåll helt intakt mitt bland all bråte. Jag blev förstås glad men gladast blev förstås min kund och han uttryckte sin tacksamhet till mig som hade väckt frågan vid ett tillfälle.

Att skydda sig mot inbrott är förstås också viktigt för många. Här på SafeClub.se hittar Du kassaskåp på några olika nivåer. Alla har ju rejäla konstruktioner men det absolut säkraste ur inbrottsperspektivet är att skaffa ett värdeskåp.

För vapenskåp gäller lagstadgade inbrottsklassningar med krav på förankringsmöjlighet/minimivikt och godkända lås. Samtliga vapenskåp på SafeClub.se uppfyller kraven.

Gör Din egen bedömning av Ditt behov eller samråd med oss, vi ser det som vår uppgift att ge Dig rätt skydd.

Några ord om brandtester av kassaskåp som faktiskt handlar om en omild behandling. Skåpen testas i 1000 graders värme i en ugn och har försetts med invändiga sensorer. Innertemperaturen i skåpet får inte överstiga 175 grader som är gränsen för vad papper tål. 1000 grader är en testnorm och speglar inte en brand i verkligheten. Där kan 1000 grader vara en kort temperatur-topp men annars är det lägre nivåer. 60P innebär att skåpet har testats i 60 minuter och 120P följaktligen i 120 minuter. Men som sagt, ett 60P är ett fullt tillräckligt skydd i verkligheten. När det gäller skydd av datamedia skiljer sig testet på det sättet att innertemperaturen får bli max 50 grader.

Vid inbrottstest av värdeskåp begår man regelrätta inbrott i skåpen. Man arbetar med, på förhand, givna verktyg och mäter tiden det tar att forcera skåpet. En rejäl studie av skåpets ritningar ingår också och på så sätt ger man skåpet en inbrottsklass.

Hoppas nu att Du på detta sätt har fått hjälp i Ditt val av kassaskåp men som sagt har Du fler funderingar är Du varmt välkommen att höra av Dig. Vi är inte hemliga på något sätt utan står till Din tjänst.

Bästa säkerhetshälsningar,

Roger Åström

kundtjänst 08-7552280
kundmail info@safeclub.se